Eylül 19, 2022

Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Günümüzde çoğu vatandaşları ilgilendiren ve kişilerin ölümünden sonra hukuktan doğan miras hukuku, üzerinde önemle durulması gereken bir hukuk dalıdır. Bu yazımızda kişileri ilgilendiren şekilde miras hukukuna ilişkin gerekli kavramlar, mirasçılık belgesi, mal paylaşımı ve miras konusunda hukuki yardım gibi konulara değinerek bu konu ile karşılaşmış olduğunuzda yapmanız gerekenler ile ilgili aklınızdaki soru işaretlerini silmeyi hedefliyoruz.

Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras hukuku, bir kişinin ölümü veyahut gaipliği sonrasında üzerinde bulunan mal varlıkları üzerinde nasıl tasarruf sağlanabileceği, bu mal varlıklarının ne şekilde kimlere paylaştırılacağını ayrıca kişinin ölümünden veya gaipliğinden önce üzerine kayıtlı borçların ne şekilde ödeneceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Miras hukukunda mirasçıları en çok ilgilendiren düzenleme mirasçılık belgesidir. Mirasçı sıfatının taşınabilmesi için bu belgenin alınması şarttır.

 Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Medeni hukukun alt dalı olarak tanımlanan ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlemeleri yapılmış olan miras hukukunda mirasçıların en çok dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de mal paylaşımıdır. Mal paylaşımı yasal mirasçılar arasında ölen kişinin eşinin sağ olup olmadığı, alt soyların varlığına göre paylaşım oranlarında değişiklik göstermektedir.

Mal paylaşımları yapılırken kanundaki düzenlemelere ve uygulamalara biat edilmesi hatta gerekmesi halinde mutlaka bir avukat yardımı ile yapılmasını tavsiye ediyoruz.

 Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi mirasta mal paylaşımı için ölüm karinesine varılan kişinin eşinin sağ olup olmadığı veyahut alt soylarının varlığı büyük önem arz ediyor. Sizlere birkaç basit senaryo ile maddeler halinde mal paylaşım oranlarını göstereceğiz.

l  Ölüm karinesine varılan kişinin eşi sağ ve iki çocuğu var ise; mirasın eşe 1/4 kadarı çocuklara ise ayrı ayrı 3/8 oranında mal paylaşımı yapılır.

l  Ölüm karinesine varılan kişinin büyükannesi veya büyükbabasının çocukları ile mirasçı olursa miras bırakılan malların 3/4 kadarı hesaplanır.

l  Eğer herhangi bir baba, ana zümre, altsoy ve üst soy ile mirasçılık konusu söz değil ise ölen kişiden kalan miras, mirasçının sağ olan eşine bırakılır.

 Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi veya bir diğer adı olan veraset ilamının çıkartılabilmesi için sulh hukuk mahkemeleri veya noterliklere başvurmak gerekir. Her iki başvuru durumunda da mirasçılık belgesi alınabilmektedir. Ayrıca veraset ilamının alınabilmesi e-devlet entegrasyonu üzerinden yapılan başvuru üzerinden de sağlanabiliyor.

Adalet Bakanlığı’nın vatandaşların hizmetlere daha hızlı ve kolay erişilebilmesi için getirmiş olduğu hizmetlerden birisi de veraset ilamının e-devlet entegrasyonu üzerinden alınabilmesidir. Ancak e-devlet entegrasyonu üzerinden veraset ilamının çıkarılabilmesi için bir istisna bulunmaktadır. Bu istisnayı şöyle açıklayacak olursak;

Ölen kişinin kalan mal varlıkları veya borçları hakkında herhangi bir yargılama söz konusu ise veya çekişmeli bir hak konusu yoksa takvim yılı itibariyle 1990 ve sonrasında ölen kişiler için e-devlet entegrasyonu üzerinden mirasçılık belgesi alınabilmektedir.

 Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Mirasçılık belgesi talebinde bulunabilecek kişiler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda açıkça düzenlenmiştir. Kanunun 598.maddesine göre mirasçılık belgesini ölen kişinin yasal veya atanmış olan bütün mirasçıları alabilmektedir. Yasal mirasçı konusu her ne kadar açık olsa da atanmış mirasçı hususuna değinmek istiyoruz.

Atanmış mirasçı, ölen kişi tarafından düzenlenmiş ve noterliklerce onaylanmış vasiyetnamelerde veya miras sözleşmesi ile tayin edilebilir. Bu kişiler kanunda aksi düzenlemeler ve istisnalar dışında ölen kişinin bütün yasal mirasçıları ile aynı hakları taşımaktadır.

 Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Bizler bu konuda herhangi bir dayatma yapmadan açıkça fikrimizi beyan edeceğiz. Kanunlarda yapılan düzenlemeler, değişiklikler ve hatta torba yasalar sürekli olarak kendini yinelemektedir. Tüm bu değişiklileri takip edebilmek için hukuk alanında faaliyet göstermek gerekiyor. Aksi halde dışarıda hukuk alanı dışında faaliyet gösteren bir kişinin kanundaki değişiklikleri takip edeceği hususunu pek kuvvetle muhtemel bulmuyoruz.

Konumuz olan miras hukuku konusu ise birçok farklı kanun ile düzenlenmiş olup bu konuda uzman bir avukat yardımı ile haklarınızı çok daha iyi koruyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler